Cjenik i pravila posudbe


 objavi | ispiši | pošalji


ODLUKA O VISINI ČLANARINE, ZAKASNINE I DRUGIH USLUGA KNJIŽNICE


NARODNA KNJIŽNICA „PETAR PRERADOVIĆ“
Trg Eugena Kvaternika 11, BJELOVAR

KLASA: 612-04/15-01
URBROJ: 2103/01-12-01-15-44
Bjelovar, 21. svibnja 2015.

CJENIK USLUGA NARODNE KNJIŽNICE „PETAR PRERADOVIĆ“ BJELOVAR

1. ČLANARINA (GODIŠNJA):

- Odjel za odrasle / 60,00 kn - četvrti član obitelji besplatno
- Dječji odjel / 50,00 kn
Dvoje ili troje braće i sestara koji se članjuju istovremeno / 40,00 kn - četvrti član obitelji besplatno

- Pokretna knjižnica (za odrasle) / 60,00 kn
- Školska djeca iz područnih škola / 40,00 kn
- Skupna učlanjenja područnih škola (po djetetu) / 20,00 kn
- Područna knjižnica Nova Rača / 40,00 kn
- Mjesečna naknada u igraonici / 50,00 kn
- Tjedna članarina za korištenje usluga unutar Knjižnice / 5,00 kn

2. ZAKASNINA

ZA KNJIGE – 1,00 kn tjedno po knjizi do najviše 100,00 kn
ZAKASNINA za DVD-e, videokasete, audiokasete, CD-ROM-ove, CD-e i igračke iznosi 1,00 kn po danu zakašnjenja do najviše 100,00 kn

3. IZDAVANJE NOVE ISKAZNICE (zamjena za izgubljenu) / 5,00 kn

4. REZERVACIJA KNJIGE / 5,00 kn

5. POSUDBA 4. i 5. KNJIGE / 5,00 kn po knjizi

6. TROŠKOVI OPOMENA:

1. OPOMENA 5,00 kn
2. OPOMENA 10,00 kn
3. OPOMENA 15,00 kn

7. KORIŠTENJE INTERNETA - 30 minuta (prvih 30 minuta besplatno) 2,00 kn

8. PISANJE NA RAČUNALU - 30 minuta / 2,00 kn

9. PRINTANJE (po stranici A4) / 1,00 kn

10.PRINTANJE I SKENIRANJE S ISPISOM U BOJI (po stranici A4) / 2,00 kn

11.FOTOKOPIRANJE GRAĐE

(po stranici A4) / 0,50 kn
(po stranici A3) / 1,00 kn

12.UVEZ RADNJE (spiralni i termo) / 10,00 kn

13.VJEŽBANJE NA PIJANINU (30 minuta) / 3,00 kn

14.NAKNADA ZA IZGUBLJENU KNJIGU naplaćivat će se po knjigovodstvenoj vrijednosti knjige za one knjige koje su nabavljene poslije 30. svibnja 1994. godine. Za sve ranije nabavljene knjige naplaćivat će se procijenjena vrijednost knjige koju će odrediti stručna osoba Knjižnice.
Visinu naknade posebno zaštićenih i vrijednih knjiga ili druge građe kojih nema na tržištu utvrđuje
Povjerenstvo imenovano od strane ravnatelja Knjižnice.

15.OTPISANE KNJIGE I IGRAČKE / 10,00 kn po knjizi i igrački
OTPISANE DJEČJE KNJIGE I SLIKOVNICE / 5,00 kn po knjizi i slikovnici

Ova Odluka stupa na snagu 21. svibnja 2015. godine.

Ravnatelj:Marinko Iličić, viši knjižničar