Iz sadržaja rubrike
Obavijesti
Digitalna knjižnica
E-katalog
U knjižnici do diplome
Zavičajna zbirka Bjelovariana
Pitajte knjižničare
Građa za povijest školstva
BOŽIČEVIĆ, M.: Od Garića do...
PRIGODNI govori
TRNSKI, I.: Svakolika mu djela
PERVENCI, Petar Preradović
Petar Preradović
E-lista

Prijavite se na našu e-listu i primajte obavijesti o našem radu

Vijesti iz Bjelovara
Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar › dogadjanja › javna_tribina_o_projektu_odvoji_po_boji

Javna tribina o projektu ODVOJI PO BOJI


petak, 22. ožujka 2019. u 16:30 sati
Studijski odjel, Trg Eugena Kvaternika 11/2

Narodna Knjižnica Petar Preradović

Grad Bjelovar se uključio u projekt Odvoji po boji. U Knjižnici će se održati jedna od 48 javnih tribina. Dođite i saznajte sve novosti o:
- odvozu miješanog komunalnog otpada
- kako smanjiti količinu otpada i iznos računa
- kako pravilno odvajati otpad
- gdje se nalazi i što možete donijeti u reciklažno dvorište
- novom načinu obračuna i naplate odvoza kom. otpada
- kako smanjiti količinu otpada u svojoj kanti
- kako odvajati otpad
http://www.odvojipoboji.hr/


« Prethodni članak: "Zabundane priče" Tomislava Barana ispratile zimu

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: Psihijatar Torre o životu i smrti