Iz sadržaja rubrike
Obavijesti
Digitalna knjižnica
E-katalog
U knjižnici do diplome
Zavičajna zbirka Bjelovariana
Pitajte knjižničare
Građa za povijest školstva
BOŽIČEVIĆ, M.: Od Garića do...
PRIGODNI govori
TRNSKI, I.: Svakolika mu djela
PERVENCI, Petar Preradović
Petar Preradović
E-lista

Prijavite se na našu e-listu i primajte obavijesti o našem radu

Vijesti iz Bjelovara

Spikaonica - Jedan dan bez TV-a


Na Dječjem odjelu, u srijedu 21. studenog 2018. održana je Spikaonica "Jedan dan bez TV-a". Na Spikaonici su sudjelovali učenici II., III., IV. OŠ., a gostovali su: Mirjana Skukan - psihologinja, Dijana Hodalić - fonetičarka, Sani Lukić - novinar te Rafael Pranjić - dječji gradonačelnik. Ovom Spikaonicom obilježili smo Svjetski dan televizije te razgovarali o ulozi koju ona ima u svakodnevnom životu. Ciljevi radionice bili su osvijestiti mlade da televizija kao medij pomaže u širenju društvenih ideja, uputiti ih na moralne i druge vrijednosti koje usvajaju gledajući TV sadržaje, te pojasniti koja je njezina uloga u prezentiranju globalnih pitanja koja utječu na ljude diljem svijeta. Kroz kratke igre, razgovor i raspravu zaključili smo da televizija pruža niz informativnih, edukativnih, zabavnih i kulturnih sadržaja, ali i da ne smijemo zaboraviti na njene loše strane poput izazivanja ovisnosti ili korištenja njene moći u manipulativne svrhe.

Narodna Knjižnica Petar Preradović


« Prethodni članak: Zanimljiva radionica izrade etno nakita – samoborskog kraluša na košic

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: 23.11.2018. smo ugostili Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika