Pravila privatnosti


Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom…

Dokumenti knjižnice


IBAN HR2524020061100000336
OIB 47706780642


Riječ ravnateljice


Knjižnica – mjesto susreta, izvor znanja i sjedište pismenosti

Povijest


Iz povijesti knjižnice

Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar osnovana je 1946.g., osnivač Općina Bjelovar, nastavlja bogatu tradiciju javnih knjižnica i čitaonica…

Obveza iz članka 13.  Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 13/14)


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 13/14) obavještavamo da ravnatelj Narodne knjižnice "Petar Preradović"