Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar › o_nama › obveza_iz_chlanka_5c_zakona_o_javnoj_nabavi_nn110_07_125_08

Obveza iz članka 13.  Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 13/14)


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 13/14) obavještavamo da ravnatelj Narodne knjižnice "Petar Preradović"

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 13/14) obavještavamo da ravnatelj Narodne knjižnice "Petar Preradović" ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona.

Osoba povezana s ravnateljem Narodne knjižnice "Petar Preradović" u smislu članka 13. st.4. Zakona o javnoj nabavi (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj odnosno posvojenik) istovremeno ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvoditelj potencijalno odabranog ponuditelja, te nije vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu u gospodarskom subjektu, koji je mogući ponuditelj u postupcima javne nabave, član zajednice ponuditelja, odnosno podizvođač potencijalno odabranog ponuditelja. objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: Povijest