Riječ ravnatelja


Knjižnica - mjesto susreta, izvor znanja i sjedište pismenosti

Poslanje Narodne knjižnice „ Petar Preradović“ Bjelovar temelji se na davanju već provjerenih usluga i ponudom novih usluga koje odgovaraju na informacijske, obrazovne i kulturne potrebe svih svojih korisnika- stanovnika bjelovarskog kraja bez obzira na dob, spol, mjesto stanovanja, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje u različitim oblicima i s pomoću najnovijih tehnologija.

Sve aktivnosti Knjižnice provode se s ciljem stvaranja i razvijanja čitateljskih navika u djeci već od najranije dobi, širenja kruga korisnika i podržavanja općeg kulturnog standarda, promicanja svijesti o kulturnom posebice zavičajnom nasljeđu, uvažavanju umjetnosti, znanstvenih postignuća i inovacija te davanja potpore formalnom obrazovanju na svim razinama kao i cjeloživotnom učenju.

Vizija nam je da bjelovarska Knjižnica bude prepoznata kao lokalno mjesto susreta, izvor znanja i sjedište pismenosti. Cilj nam je da budemo vidljivi, slobodni, dostupni, da naš prostor građani doživljavaju kao privlačan pejzaž kojim prevladava znanje, ali i mjesto u kojem će moći i nešto doživjeti, otvoreno učiti, igrati i družiti se.


Ravnatelj : Marinko Iličić, viši knjižničar


« Prethodni članak: Povijest

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: Dokumenti knjižnice