Iz sadržaja rubrike
Digitalna knjižnica
E-katalog
U knjižnici do diplome
Zavičajna zbirka Bjelovariana
Pitajte knjižničare
Građa za povijest Å”kolstva
BOŽIČEVIĆ, M.: Od Garića do...
PRIGODNI govori
TRNSKI, I.: Svakolika mu djela
PERVENCI, Petar Preradović
Petar Preradović
E-lista

Prijavite se na naŔu e-listu i primajte obavijesti o naŔem radu

Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar › obavijesti › bibliobus_opet_na_stajalishtima_od_2552020

BIBLIOBUS opet na stajaliÅ”tima (od 25.5.2020.) šŸšŒšŸ“š


Narodna Knjižnica Petar Preradović

Od ponedjeljka 25. svibnja 2020. BIBLIOBUS započinje rad prema redovnom rasporedu na stajaliÅ”tima. šŸšŒšŸ“–šŸ““šŸ“ššŸšŒ
ā€¼ļøUPUTE ZA KORISNIKE:
› omogućen je povrat i posudba građe
› građa koja se vraća odlaže se u kutije na ulazu u bibliobus
› korisnici ne ulaze u bibliobus
› knjige koje žele posuditi donijet će knjižničari
› molimo korisnike da se pridržavaju svih mjera propisanih od HZJZ, održavaju razmak ispred bibliobusa i ne dolaze u većim grupama
ā—ļø Posudba i povrat građe viÅ”e se neće obavljati u spremiÅ”tu bibliobusa na adresi Radićev trg 11


« Prethodni članak: OBAVIJEST o početku rada Knjižnice 27.4.2020.

 objavi | ispiÅ”i | poÅ”alji
» Sljedeći članak: Od 1. lipnja 2020. knjižnica ulazi u treću fazu popuÅ”tanja u radu s korisnicima