Iz sadržaja rubrike
Digitalna knjižnica
E-katalog
U knjižnici do diplome
Zavičajna zbirka Bjelovariana
Pitajte knjižničare
Građa za povijest školstva
BOŽIČEVIĆ, M.: Od Garića do...
PRIGODNI govori
TRNSKI, I.: Svakolika mu djela
PERVENCI, Petar Preradović
Petar Preradović
E-lista

Prijavite se na našu e-listu i primajte obavijesti o našem radu


Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja





!! Prijavite se !! RADIONICE KREATIVNOG PISANJA ZA ODRASLE Sva lica jednog pisca


Voditeljica: Ana Đokić
Organizator: Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar
Mjesto održavanja: online i prema interesu polaznika jedan susret uživo
4 radionice u razdoblju od 15.10. do 15.11.2020.
Za korisnike Knjižnice radionice su besplatne, a broj polaznika je ograničen.

Narodna Knjižnica Petar PreradovićO VODITELJICI RADIONICE - Književnica Ana Đokić, uz romane i drame objavljene i izvedene u Hrvatskoj i inozemstvu, objavila je preko dvadeset slikovnica za koje je dobila više nacionalnih i međunarodnih književnih priznanja, od kojih izdvajamo književnu nagradu Grigor Vitez, nagradu za najbolju hrvatsku slikovnicu Ovca u kutiji, te međunarodno priznanje White Ravens. Uz pisanje i uređivanje knjiga, aktivno se bavi promoviranjem suvremenih hrvatskih i inozemnih slikovnica i njihovih autora na književnim festivalima koje organizira u zemlji i svijetu. Vodi radionice kreativnog pisanja u Hrvatskoj i inozemstvu (Zagreb, Pazin, Šibenik, Sarajevo, Beč, Berlin). Dugogodišnja je voditeljica književnih projekata koji se odvijaju pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ureda za kulturu Grada Zagrebu. Živi i radi u Zagrebu kao profesionalni pisac.

Ukoliko ste zainteresirani za radionice, molimo vas popunite obrazac kako bismo vas mogli kontaktirati najkasnije do 25.9.2020.

Obrazac za prijavu


Od 31. kolovoza knjižnica radi cijeli dan


Od 31. kolovoza 2020. svi odjeli Knjižnice rade:
ponedjeljak - petak: od 8 do 19 sati
subota: od 8 do 13 sati



Od 1. lipnja 2020. knjižnica ulazi u treću fazu popuštanja u radu s korisnicima


Obzirom na odluke Vlade Republike Hrvatske (23. travnja 2020.) o Mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 kojim se omogućuje rad knjižnica i u skladu s ublažavanjem epidemioloških mjera od 11. svibnja 2020. Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar od ponedjeljka 1. lipnja 2020. godine ulazi u treću fazu rada s korisnicima na svim odjelima Knjižnice.
Detaljne upute i usluge koje se omogućavaju pročitajte u slijedećim dokumentima:



BIBLIOBUS opet na stajalištima (od 25.5.2020.) 🚌📚


Narodna Knjižnica Petar Preradović

Od ponedjeljka 25. svibnja 2020. BIBLIOBUS započinje rad prema redovnom rasporedu na stajalištima. 🚌📖📓📚🚌
‼️UPUTE ZA KORISNIKE:
› omogućen je povrat i posudba građe
› građa koja se vraća odlaže se u kutije na ulazu u bibliobus
› korisnici ne ulaze u bibliobus
› knjige koje žele posuditi donijet će knjižničari
› molimo korisnike da se pridržavaju svih mjera propisanih od HZJZ, održavaju razmak ispred bibliobusa i ne dolaze u većim grupama
❗️ Posudba i povrat građe više se neće obavljati u spremištu bibliobusa na adresi Radićev trg 11


OBAVIJEST o početku rada Knjižnice 27.4.2020.


Knjižnica počinje rad s korisnicima 27. travnja 2020. uz pridržavanje svih epidemioloških, higijenskih i mjera socijalnog distanciranja.
Prva faza rada s korisnicima uključuje uslugu posudbe i povrata građe na Odjelu za odrasle, Dječjem odjelu i Područnoj knjižnici Nova Rača.
Na Studijskom odjelu moguć je individualan rad uz iznimno korištenje građe. Računala za korisnike na odjelima neće se moći koristiti.
Čitaonica tiska, Bibliobus i Igraonica Dječjeg odjela i Područne knjižnice Nova Rača neće raditi.

Radno vrijeme od PONEDJELJKA do PETKA
Odjel za odrasle i Dječji odjel od 8 do 19 sati
uz puzu od 13 do 14 sati zbog dezinfekcije
Područna knjižnica Nova Rača / od 8 do 14 sati

UPUTE ZA KORISNIKE
1. Korisnici trebaju pratiti oznake za držanje razmaka, upute o korištenju dezinfekcijskih sredstava i općih pravila o higijeni.
2. Prilikom vraćanja građe korisnik ostavlja građu na označeno mjesto - kutiju koja se nalazi u hodniku ispred ulaza u Dječji odjel / Odjel za odrasle.
3. Korisnici neće moći samostalno birati građu na policama, već će im željene naslove donijeti knjižničari.
4. Može se posuditi 5 jedinica knjižne građe.
5. Molimo korisnike da građu koju žele posuditi unaprijed naruče/rezerviraju telefonski ili e-poštom

Odjel za odrasle 243 065
Dječji odjel 244 447
kako bi se ubrzao postupak posudbe i smanjilo zadržavanje unutar prostora knjižnice.
6. Tematska pretraživanja : .
7. Molimo korisnike da prate daljnje obavijesti na internetskoj stranici knjižnice, društvenim mrežama i putem lokalnih medija o mogućim izmjenama u radu i uslugama Knjižnice.


BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA ODJELA ZA ODRASLE (od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.)


Znamo da vam nedostaju knjige i knjižnica zato smo pripremili Bilten Odjela za odrasle s kratkim opisima svake knjige.
Bilten obuhvaća knjige nabavljene u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka.
Pregledajte ga "klikom" na fotografiju ispod smile

Narodna Knjižnica Petar Preradović


OBRAZAC ZA TEMATSKO PRETRAŽIVANJE


Poštovani korisnici,
molimo vas da upite za složena pretraživanja (referat, seminarski rad, maturalni rad, diplomski rad, završni rad, magistarski rad, disertaciju i ostalo) zatražite putem e-maila
putem dolje priloženog obrazca.
Hvala!




OBAVIJEST KORISNICIMA - prilagođavamo rad prema preporukama o sprječavanju širenja korona virusa


Poštovani korisnici prema preporukama o zaštiti i sprječavanju širenja korona virusa Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar prilagođava svoj rad.
Do daljnjega se neće održavati redovni programi u Igraonici za predškolce Dječjeg odjela i Područne knjižnice Nova Rača niti sve druge radionice.
Bibliobus obustavlja obilazak na stajalištima osnovnih škola i vrtića.
Čitaonica tiska, Posudbeni odjel za odrasle, Studijski odjel, Dječji odjel i Područna knjižnica Nova Rača za sada rade po uobičajenom radnom vremenu.



BIOLOGIJA NA DLANU - Započinje novi ciklus projekta ZNANOST DJECI


svaki drugi petak od 14 do 15 sati
Dječji odjel - Igraonica
Šetalište dr. Ivše Lebovića 9
Prijave do 20. ožujka 2020. na tel: 244-447 ili e-mail:
Gošća ciklusa Znanost djeci 2020. je prof. biologije Sanela Šepak


Narodna Knjižnica Petar Preradović
Znanost djeci je znanstveno-edukacijski projekt namijenjen djeci predškolske dobi, koja imaju želju proučavati znanost kroz interakciju s drugom djecom i stručnjacima iz određenog područja. Cilj radionica je naučiti djecu kako promatrati svijet oko sebe, podržati i razviti znatiželju, potaknuti interes za znanost i poticati kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Kroz priču, literaturu i igračke iz fonda knjižnice, igru i pokuse u ciklusu Biologija na dlanu saznat će zanimljive činjenice o vodi, zraku, prilagodbi živih bića, tlu i prirodi koja nas okružuje.


NATJEČAJ za imenovanje ravnatelj/ica Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar


Na temelju članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 19/1, 98/19) i članka 24. Statuta Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, Upravno vijeće Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelj/ica Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar na određeno vrijeme; - 1 izvršitelj/ica

Za ravnatelja/icu Knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Statutom Knjižnice.

Potrebni stručni uvjeti:
-osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
-najmanje pet godina rada u knjižnici,
-položen stručni knjižničarski ispit,
-odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
-uz prijavu potrebno predložiti četverogodišnji program rada Knjižnice

Na javni natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/na se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, dužan/na je pored dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan i priložiti dokaze propisane čl. 103 st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pripadnici/nice nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju temeljem odredbe članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj manjini.

Uz pisanu prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati za natječaj kandidati/nje su dužni priložiti:
- životopis (potpisan);
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome);
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice);
- elektronički zapis ili potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano od dana objave natječaja).
-Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa ili drugi dokaz o radnom iskustvu (presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran u obvezi je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj

Odluku o imenovanju ravnatelja/ice donosi Gradsko vijeće Grada Bjelovar.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:
Narodna knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 11
43000 Bjelovar
s naznakom „Za Natječaj“

Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru je najkasnije 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 003-1/20-01
URBROJ: 2103/01-12-01-20-02

Natječaj NN 21/2020
26.2.2020.







ZAVRŠENA PRVA FAZA DIGITALIZACIJE BJELOVARSKOG LISTA



Suradnjom Narodne knjižnice „Petar Preradović“ i Državnog arhiva u Bjelovaru, a uz potporu Ministarstva kulture RH digitaliziran je Bjelovarski list, najdugovječniji bjelovarski tjednik.
Projekt digitalizacije obuhvaća sva godišta Bjelovarskog lista od početka njegova izlaženja (27. kolovoza 1949.) pa do 1991. godine.
Narodna knjižnica i Državni arhiv u Bjelovaru imatelji su originalnih primjeraka lista, a prvi sačuvani brojevi sežu u 1958. godinu. Tako, Arhiv čuva brojeve počevši od 1958., a Knjižnica s malim prekidima od 1960.

U prvoj fazi (2019.) digitalizirana su 23 godišta - od 1958. do 1980. - koja se nalaze u fondu Knjižnice i Arhiva.
U drugoj fazi (2020.) planiramo digitalizirati godišta koja se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižici u Zagrebu (od 1947. do 1957.) i godišta od 1981. do 1991. koja se nalaze u Knjižnici i Arhivu.
Digitalizacija je povjerena tvrtki Point d.o.o. iz Varaždina.
Digitalizirana godišta od sada mogu on line pretraživati svi zainteresirani iz vlastitog doma, svog ureda, bilo gdje da se nalazili. Digitalizacija omogućuje potpuno pretraživanje teksta, istovremeno svih brojeva, upisom ključne riječi. Poveznica je klik na fotografiju ispod.
Narodna Knjižnica Petar Preradović ili u kategoriji Digitalizirana knjižnica na početnoj stranici.






O važnosti Bjelovarskog lista
Za novinare, učenike, studente, znanstvenike, i sve koji proučavaju noviju povijest Bjelovara i regije Bjelovar, Bjelovarski list je nezaobilazan izvor informacija. Bjelovarski list najčešće je tražena i korištena građa u obje ustanove i zbog toga je izložen habanju i propadanju pa je digitalizacija bila nužno potrebna. Digitalizacijom smo dobili trajnu zaštitu izvornika, lakšu vidljivost i dostupnost građe najširem krugu korisnika te s tim u vezi i povećanu korištenost ove građe.
Značaj Bjelovarskog lista prvenstveno je u tome što on jedini u gradu kontinuirano već više od 70 godina prati sva aktualna događanja (politička, gospodarska, socijalna, kulturna, sportska).
Bjelovarski list pun je detalja koje nećemo nigdje drugdje pronaći. On svjedoči o svakodnevnom životu grada, ali i o promjenama izgleda grada. U njemu su sačuvani predjeli i zgrade kojih više nema, zabilježene su izgradnje novih stambenih blokova, tvornica, društvenih i sportskih objekata.
Za pojedina sela općine i regije Bjelovar, za pojedina društva i udruge Bjelovarski list je bio i ostao svojevrsni kroničar pa će svaki istraživač moći sada puno lakše doći do valjanih informacija.
Pored toga u listu ćemo pronaći portrete poznatih Bjelovarčana, u njemu su pjesme, priče i feljtone objavljivali Mato Lovrak, Mirko Sabolović, Zvonimir Lovrenčević, Eduard Špoljar, Željko Sabol, Goran Tribuson i mnogi drugi.





Na Knjižničarskom filmskom festivalu prikazan video o Dječjem odjelu knjižnice


Video o Dječjem odjelu naše Knjižnice nastao je na ljetnoj radionici u ciklusu "Što znam ja, znat' ćeš i ti! " koju je vodio Petar Klinac. Prikazan je na Knjižničarskom filmskom festivalu koji je održan u sklopu 12. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj na Plitvicama od 2. do 4. listopada 2019.



Suradnjom kulturnih i znanstvenih ustanova ostvaren projekt ŠETNJA BJELOVAROM - virtualna izložba


Projekt digitalizacije starih razglednica kroz interaktivnu kartu grada Bjelovara osmišljen je s ciljem virtualne prezentacije bogate graditeljske baštine grada Bjelovara koja je trajno sačuvana na starim razglednicama 19. i 20. stoljeća.

Izložbu pogledajte na linku: ŠETNJA BJELOVAROM

Narodna Knjižnica Petar PreradovićProjekt je temeljen na partnerskom odnosu pet kulturnih i znanstvenih ustanova: Državni arhiv u Bjelovaru, Narodna knjižnica "Petar Preradović" i Gradski muzej participirali su materijalnom građom, Konzervatorski odjel u Bjelovaru stručnim informacijama vezanim za pojedine lokacije, a Veleučilište programerskom podrškom pri izradi virtualne izložbe. Ideja je bila prikupiti sve dostupne razglednice nastale u periodu od 1899. do 1970. te ih u digitalnom obliku pripojiti točkama na interaktivnoj karti grada. Uz same razglednice izrađeni su kratki tekstovi koji opisuju prošlost na pojedinoj mikrolokaciji.U razdoblju od listopada 2018. do ožujka 2019. za digitalizaciju je odabrano 413 razglednica te je na taj način stvorena zajednička baza razglednica dostupna navedenim ustanovama. Za virtualnu izložbu iskorišteno je 135 razglednica najbolje kvalitete koje pokrivaju 36 lokacija povijesne jezgre Bjelovara.

Cilj projekta je upoznati javnost s građom koju posjeduju baštinske ustanove grada, a koja na vizualan način govori o prošlosti i razvoju grada Bjelovara. Projektom se promovira očuvanje lokalne povijesti, unaprjeđuje informiranje i obrazovanje građana o zavičaju te obogaćuje turistička ponuda grada.
Na projektu rade:

Neda Adamović, Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar
Tomislav Adamović, Veleučilište u Bjelovaru
Martina Krivić Lekić, Državni arhiv u Bjelovaru
Silvija Sitta, Gradski muzej Bjelovar
Ljubica Trumbetaš, Konzervatorski odjel u Bjelovaru


Bilteni Male dječje knjige i razvojnih priča za roditelje, odgajatelje i učitelje


Bilteni su pomoć u odgoju i radu s djecom. Namijenjeni su roditeljima, odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima. Teme su obrađene abecednim redom.
Bilten ČITULJČICE ima dva dijela. U prvom su obrađene emocionalne slikovnice, a u drugom osobine ličnosti i ponašanje.
Čituljčice su radionice čitanja razvojnih priča iz bogatog fonda knjižnice za djecu od 5 do 10 godina. Provode se u dogovoru s odgajateljicama i učiteljicama. Voditeljice su knjižničarke Branka Mikačević, Ivana Blažeković, Vjeruška Štivić i Tatjana Petrec.



Narodna Knjižnica Petar PreradovićNarodna Knjižnica Petar Preradović


Fotografije sa događanja u Knjižnici na FLICKR-u


Poštovani korisnici fotografije sa svih događanja u Knjižnici pogledati na FLICKR online servisu.

Narodna Knjižnica Petar Preradović



Radionice Gla-gla-glagoljica svaki četvrtak na Dječjem odjelu


Na Dječjem odjelu održana je prva radionica pod nazivom GLA-GLA-GLAGOLJICA! koju je vodila s. EDITH BUDIN. Radionice na temu glagoljice će se održavati svakog četvrtka u 17 sati tijekom Mjeseca hrvatske knjige 2018. koji je posvećen hrvatskoj baštini.

Narodna Knjižnica Petar PreradovićNarodna Knjižnica Petar Preradović
Narodna Knjižnica Petar Preradović
Narodna Knjižnica Petar Preradović
Narodna Knjižnica Petar Preradović


Kolegice Tina Gatalica i Lucija Miškić Barunić dobitnice nagrada HKD-a


Na 43. skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva održanoj od 10.10. do 13.10.2018. u Opatiji naše kolegice Tina Gatalica i Lucija Miškić Barunić dobile su priznanja knjižničarske struke za svoj rad.

Tina Gatalica dobitnica je „Kukuljevićeve povelje“ koju dodjeluje Hrvatsko knjižničarsko društvo kao oblik javnog priznanja knjižničnim djelatnicima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za dugogodišnji rad i značajne rezultate na unapređenju knjižničarske djelatnosti.
Lucija Miškić Barunić dobitnica je Nagrade „Eva Verona“ koja se dodjeljuje mladim knjižničarima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke. Nagrada je nazvana imenom prof. dr. Eve Verone, istaknute hrvatske knjižničarke i znanstvenice.
Čestitamo!
Narodna Knjižnica Petar PreradovićNarodna Knjižnica Petar Preradović


Među prvima u Hrvatskoj bjelovarska knjižnica nudi posudbu micro:bita



Narodna Knjižnica Petar PreradovićNarodna knjižnica Petar Preradović će pored dosadašnje posudbe knjiga, časopisa, DVD-a, CD-ROM-ova, igračaka, e-čitača i tableta od četvrtka 18. siječnja 2017. na svojim policama ponuditi i još jedan novi medij, a to je micro:bit - maleno računalo koje se može programirati, zamišljeno i oblikovano tako da učenje i podučavanje učini jednostavnim i zabavnim.
Nakon B:IT.con 2017., najveće bjelovarske IT konferencije, održane 02.12.2017. u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru, a na poticaj gospodina Nenada Bakića osnivača IRIM-a (Instituta za razvoj i inovativnost mladih) pokrenut je projekt posudbe micro:bitova u knjižnicama.
Udruga IRIM donirala je praktične kutije s kratkim uputama za korištenje, a knjižnica je nabavila 40 micro:bitova od kojih će 30 biti za posudbu na Dječjem odjelu i Odjelu za odrasle, a 10 će se koristiti za radionice programiranja koje će biti organizirane u suradnji s Udrugom informatičara Bjelovarsko-bilogorske županije i ovlaštenim edukatorom gosp. Brankom Raičkovićem. Micro: bit se može posuditi na 7 dana uz produženje posudbe najviše dva puta.
Tijekom Bjelovarskog kulturnog ljeta 2017. na Dječjem odjelu knjižnice održana je radionica programiranja micro:bitova, a vodio ju je Vlado Lendvaj, instruktor Croatian Makersa i STEM revolucije u sklopu STEM-auta besplatnih tečajeva programiranja i digitalne pismenosti tako da su micro:bitovi već poznati dijelu naših korisnika.


Kreativne radionice za odrasle - ŠARENI DAN


Odjel za odrasle će 2018. godinu započeti novim programom, tj. ciklusom kreativnih radionica za odrasle pod nazivom ŠARENI DAN.
Održavati će se jednom mjesečno. Teme radionica bit će veoma zanimljive, a koristit će se razne tehnike od origamija, oslikavanja, korištenja tkanina, izrade broševa, straničnika, lutaka, 3D cvijeća i još mnogo toga.
Prva radionica će se održati 17. siječnja u 17 sati
PLETENJE PRSTIMA – izrada šala od vune


Svi zainteresirani mogu se prijaviti na Odjelu za odrasle ili na tel. 043 243 065


Narodna Knjižnica Petar Preradović


Novi projekt Dječjeg odjela - PETA U DJEČJOJ KNJIŽNICI!


PETA U DJEČJOJ KNJIŽNICI! naziv je novog projekta Dječjeg odjela koji se ostvaruje u suradnji s Petom osnovnom školom Bjelovar. Knjižničarka Branka osmislila je niz radionica i pričaonica na razne teme u kojima aktivno sudjeluju učenici, učitelji i asistenti Škole, a na radionicama im se često pridruže i ostali korisnici Dječjeg odjela.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Održana SPIKAONICA na temu Djevojčice danas


Tema SPIKAONICE održane 22. studenoga 2017. na našem Dječjem odjelu bila je Djevojčice danas.

Razgovaralo se o položaju djevojčica u raznim društvima, o stereotipima u odnosu na djevojčice i dječake i poznatim djevojčicama, djevojkama i ženama koje svojim djelima mogu biti uzor svima. Gošće su nam bile Jana Brestovečki, ex dječja gradonačelnica, Mirjana Skukan, školska psihologinja i Barbara Vukalović, policijska službenica za prevenciju PU Bjelovarsko-bilogorske koje su iznosile primjere iz svoje prakse i života. Posebnost Spikaonica je da se u razgovor uključuju svi prisutni, pa su tako svoja razmišljanja s nama podijelili učenici i nastavnici iz I., IV. i V. OŠ Bjelovar, te PŠ Ciglena.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Izložba OD KIŠOBRANA DO LUTKE Anite Malek


Izložba Od kišobrana do lutke autorice Anite Malek bila je postavljena na Dječjem odjelu knjižnice do 3.11.
Na otvorenju su sudjelovali učenici Osnovne škole I.V. Trnskog Nova Rača članovi Mlađe lutkarske skupine.
Odigrali su kratke lutkarske igrokaze i objasnili kako su nastajale lutke od kišobrana.

Ako niste stigli pogledati izložbu pogledajte fotografije prekrasnih radova i djelić atmosfere sa otvorenja,
Narodna Knjižnica Petar Preradović


Županijska razina Natjecanja u čitanju naglas - rezultati


Narodna Knjižnica Petar PreradovićNarodna Knjižnica Petar PreradovićNarodna Knjižnica Petar PreradovićNarodna Knjižnica Petar PreradovićNarodna Knjižnica Petar Preradović

U petak 3. studenoga u Bjelovarskom kazalištu okupilo se dvadesetšestero najboljih čitatelja naglas i njihovih mentora koji su osvojili prva tri mjesta na gradskim i općinskim natjecanjima u Daruvaru, Garešnici, Grubišnom Polju i Bjelovaru.
Pobjednici županijskog natjecanja su PETRA POPOVIĆ (4.r. OŠ Trnovitički Popovac, mentorica Mirjana Popić) u mlađoj kategoriji i SRĐAN DOŽUDIĆ (6.b I. OŠ Bjelovar, mentorica Mirjana Ištef) u starijoj kategoriji. Oni će predstavljati našu županiju na 5. nacionalnom natjecanju u čitanju naglas koje će se održati u Sisku 23. i 24. studenoga. Nagradu publike dobili su MARIJAN JOZIĆ u mlađoj kategoriji i ROBERTO RAKIJAŠ u starijoj kategoriji. Program je svojim nastupom obogatila glazbena skupina “Ten band” učenika Glazbene škole Vatroslava Lisinskog.

Rezultati mlađa kategorija:
1. PETRA POPOVIĆ 4. OŠ Trnovitički Popovac Dnevnik Pauline P / Sanja Polak Mirjana Popić 90
2. FRANKA OREČ 5.e IV. OŠ Bjelovar Hoću i ja / Sanja Pilić Ivan Srbljinović 82
3. DARIA PERKOVIĆ 5. OŠ Trnovitički Popovac Ljeto za pamćenje / Miro Gavran Anita Kurtušić 76
4. LEONARDA HEROUT 5.a ČOŠ Josipa Ružičke Končanica Medalja za hrabrost / Nada Mihelčić Jasminka Brkić -Strejček 70
5. GABRIELA PROCEK 4. OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac Nespretni Dado / Damir Mađarić Ana Nakani 68
5. BARBARA ŠTANDAR 4.b OŠ Garešnica Konrad ili dijete iz limenke / Christine Nostlinger Vera Janeš Sušilović 68
6. NATAŠA ĐURĐEVIĆ 5. OŠ V. Pisanica Lažeš Melita / Ivan Kušan Slavka Soptija 67
7. JAN RASTOVIĆ 5.b. IV. OŠ Bjelovar Gregov dnevnik: točka na i / Jeff Kinney Željka Kalabek 66
8. TENA PRIMORAC 4. OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac Dnevnik Pauline P / Sanja Polak Ana Nakani 65
9. DORA TOUREK 3.r ČOŠ J. Amosa Komenskog Daruvar Dama i skitnica / Disney Ludmila Blaha 64
10. MARIJAN JOZIĆ 3. OŠ Rovišće Pobuna Pauline P. / Sanja Polak Renata Koprivnjak 63
11. JAN HOLUBEK 4. OŠ Dežanovac Duh u močvari / Anto Gardaš Valentina Prenosil 59
12. ERIK GRABOVČIĆ 4. OŠ Ivanska Emil i detektivi / E. Kastner Katarina Mlinarić 58

Rezultati starija kategorija:
1. SRĐAN DOŽUDIĆ 6.b I. OŠ Bjelovar Olfie među ženama / C. Noestlinger Mirjana Ištef 86
2. MARTINA KREJČI 8. ČOŠ J. Amosa Komenskog Daruvar MOJA PRIJATELJICA ANA / Jasminka Tihi Stepanić Svjetlana Pernar 81
3. ANTONIJA ŠIMUNIĆ 6. OŠ Ivanska Greška u našim zvijezdama / John Green Tanja Nađ 78
3. MARIJA NOVALIĆ 7.a OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića G. Polje Rečeno – učinjeno / Julijana Matanović Nikolina Zadravec 78
4. IVAN KERES 7. OŠ V. Trojstvo Smogovci / Hrvoje Hitrec Matea Gadžo 72
5. OLIVERA ČUKA 6.a OŠ Garešnica Gregov dnevnik: ljetna žega / Jeff Kinney Martina Tutić 67
6. ZITA ŽABIĆ 6.b ČOŠ J. Amosa Komenskog Daruvar Darcy Burdock / Laura Dockrill Jasminka Brkić -Strejček 65
7. ROBERTO RAKIJAŠ 8. OŠ V. Pisanica Kod kuće je najgore (Sretna nova godina) E. Kishon Nataša Saraja 64
8. KATJA KLAR 7.b OŠ Garešnica Sadako hoće živjeti / Karl Bruckner Marija Đuran 63
8. LANA POLJAK 7. OŠ Trnovitički Popovac Tashine tajne / Ann Bryant Anita Kurtušić 63
9. IVAN BREBER 6.a ČOŠ Josipa Ružičke Končanica Hrvač / Melita Rundek Višnja Veber Malina 62
10. SARA GLAMOČIĆ 8.b OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića G. Polje Kradljivica knjiga / Markus Zusak Sandra Tuček 61
11. DANIJELA JAKOVIĆ 6.c OŠ Rovišće Ivanov božićni san / Tin Kolumbić Žana Novaković 59
Fotografija Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar.


U ciklusu Znanost djeci predstavljen projekt Tko se boji vuka još?


U Mjesecu hrvatske knjige jedan od programa posvećenih predškolcima je ciklus ZNANOST DJECI.
Projekt "Tko se boji vuka još" 🐺 kojem je prethodilo, čitanje slikovnica s pričama o vuku 🐺, istraživanje dječjih enciklopedija, uključivanje roditelja, izrada malih slagarica, pjesmica o Strašnom vuku 🐺, završio je gostovanjem i prezentacijom Bernarde Frča, nastavnice 2.OŠ i njene tri učenice. Nakon prezentacije održan je kviz, a nagrada... bomboni grin

Narodna Knjižnica Petar Preradović


Natjecanje u čitanju naglas - rezultati gradske razine


U petak, 27. listopada 2017. na Dječjem odjelu održana je gradska razina Natjecanja u čitanju naglas.
Pogledajte rezultate.
Prva tri natjecatelja iz mlađe i starije kategorije idu na županijsku razinu koja će se održati u petak 3. studenoga 2017. u 10 sati u prostoru Bjelovarskog kazališta.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Radionica 10. Malog DOKUart-a u Knjižnici


Danas (4.listopada) u prostoru Knjižnice održana je radionica 10. Malog DOKUart-a. Voditelji su ugledni filmski autori Damir Čučić i Boris Poljak, a sudjelovali su učenici Osnovnih škola Grada Bjelovara i nagrađeni učenici iz cijele Hrvatske.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Sedmi razredi OŠ Rovišće u posjeti Knjižnici


U pratnji profesorica Gordane Margetić Šunjo, Ivane Kuštović Deželić, Ivane Oškera, Ljiljane Antolić i Danijele Filipac danas su nam u posjeti bili učenici sedmih razreda OŠ Rovišće. Saznali su zanimljivosti o knjižnici, obišli Odjel za odrasle i Studijski odjel te se upoznali s uslugama i programima koje mogu koristiti.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Raspored rada Bibliobusa 2017./2018.





KREA(R)TIVA - program predstavljanja mladih umjetnika


Narodna Knjižnica Petar Preradović

Pozivamo mlade Bjelovarčane i Bjelovarčanke (korisnike/ce Knjižnice) koji se bave kreativnim umjetničkim radom, fotografijom, slikarstvom, književnošću,stripom, primijenjenom umjetnošću itd., a izlagali bi svoje radove u izložbenom prostoru Knjižnice, da se jave na Studijski odjel.

Stručni djelatnici će odabrati najkvalitetnije radove i pripremiti izložbe. Izložbe će biti najavljene na internetskim stranicama Knjižnice, društvenim mrežama i u lokalnim medijima.

Kontakt:
Ana Peranić
Tina Gatalica
Tel: 043 241-490


Knjige iz ZAŠTIĆENOG FONDA dostupne su korisnicima


U zbirci Zaštićeni fond uvrštena su izdanja tiskana do 1945. godine.

Ukupno je u Zaštićeni fond uvedeno i stručno obrađeno 1229 knjiga i 412 svezaka časopisa.

Najviše je građe tiskane na hrvatskom i njemačkom jeziku, na latinici i ćirilici, a većina je objavljena je krajem 19. i početkom 20. st. Najstarija knjiga datira iz 1786. godine.

Sadržajno, radi se o bogatoj i danas već rijetkoj tiskanoj građi iz koje se može dijelom iščitati i povijest današnje narodne knjižnice čiji počeci sežu u 30-te godine 19. st.

Tijekom povijesti naziv knjižnice se mijenjao, što je vidljivo u knjigama iz razdoblja kada je naziv bio CASINO VEREIN BELOVAR, zatim ČITAONICA br. I na ŠETALIŠTU u BELOVARU, pa HRVATSKA ČITAONICA BJELOVAR, NARODNA ČITAONICA BJELOVAR.

Žigovi u knjigama dokumentiraju i postojanje drugih knjižnica u Bjelovaru (Srpske čitaonice, Hrvatske pučke knjižnice „Preradović“, zatim Jugoslovenske čitaonice i knjižnice Petra Preradovića, Hrvatske radničke i namješteničke čitaonice, knjižnice Realne gimnazije...), ali i prve vlasnike knjiga, poznate Bjelovarčane koji su vlasništvo potvrđivali osobnim žigom ili potpisom (Vasilije Doić, Nikola Galkowski, Rudolf Tribuson, Rudolf Bićanić, itd.).

Posebna vrijednost zbirke su prva izdanja djela hrvatskih književnika (Vjenceslav Novak, Ante Kovačić, Eugen Kumičić…) i znanstvenika (Oton Kučera, Vjekoslav Klaić, Mijo Kišpatić, Ivan Hoić…).
U zbirci se nalaze i brojna izdanja Matice hrvatske reprezentativna po svom uvezu i likovnoj opremi, potom Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1867 – 1945), uvezana godišta časopisa Vijenac, Savremenik, Napredak, Hrvatsko kolo, Prosvjeta…

Građa Zaštićenog fonda ne posuđuje se izvan knjižnice i na zahtjev korisnika može se koristiti u prostoru Studijskog odjela.

Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Postanite e-Građani u Knjižnici - nova usluga


Narodna Knjižnica Petar Preradović

Od 4. rujna 2017. korisnici Narodne knjižnice „Petar Preradović“ moći će brzo i jednostavno koristiti Sustav e-Građani.
Sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske pokrenut s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju usluga.

Na Studijskom odjelu Knjižnice na raspolaganju je računalo za pristup internetu i pisač, a knjižničari će besplatno podučiti svakog zainteresiranog kako se prijaviti u sustav i pronaći željene informacije i dokumente.

Kroz sustav e-Građani mogu se dobiti izvodi iz matičnih knjiga, uvjerenja o prebivalištu i boravištu, izvod elektroničke radne knjižice itd., kao i primati razne informacije i obavijesti (o isteku osobnih dokumenata, dopunskom osiguranju, pravima za vrijeme nezaposlenosti, blokadi i deblokadi računa itd.). Službena stranica sustava e-Građani je na adresi https://pretinac.gov.hr/.

Ovom novom uslugom Knjižnica se pridružuje nastojanju Grada Bjelovara da postane Smart City, tj. pametni grad i svojim sugrađanima olakša snalaženje u korištenju servisa javne uprave.


Bilten stručne literature po temama za roditelje, odgajatelje i stručne suradnike


Narodna Knjižnica Petar PreradovićZa početak nove školske i pedagoške godine na Dječjem odjelu naše Knjižnice napravljen je Bilten stručne literature po temama za roditelje, odgajatelje i stručne suradnike. U biltenu roditelji, učitelji, stručni suradnici i odgajatelji u vrtićima na jednom mjestu mogu pronaći literaturu koja će im pomoći u odgoju i radu s djecom. Možete ga preuzeti u PDF obliku.
Bilten_stručne_literature_po_temama.pdf


Teme su obrađene abecednim redom:

- ČUVANJE IGRAČAKA
- DAROVITOST DJECE
- DISCIPLINA
- INTELIGENCIJA
- LJUBOMORA
- NASILNO PONAŠANJE
- ODRASTANJE
- ODVIKAVANJE OD PELENA
- POMAGANJE, PRIJATELJSTVO
- POREMEĆAJI U PONAŠANJU
- PREHRANA DJECE I BEBA
- RAZVOD RODITELJA
- RAZVOJ GOVORA
- SAMOPOUZDANJE DJECE
- SPAVANJE
- STRAHOVI
- SVAĐANJE
- TEŠKOĆE U RAZVOJU DJECE
- TUGOVANJE
- USPJEŠNO RODITELJSTVO, SRETNO DJETINJSTVO
- VAŠE DIJETE
- ZDRAVLJE DJETETA
-TEMATSKE PRIČE: TERAPEUTSKE I PRIČE KOJE POMAŽU U SVLADAVANJU POJEDINIH POTEŠKOĆA





Spikaonica - Suvremeni ples


U ponedjeljak 24. travnja povodom međunarodnog dana plesa koji se svake godine obilježava 29. travnja na Dječjem odjelu održana je "Spikaonica" pod nazivom Suvremeni ples. Sudjelovalo je 15 učenika III. i V. OŠ Bjelovar te predstavnica Dječjeg gradskog vijeća. Gošća nam je bila je Irma Unušić, plesna umjetnica. Irma će nastupiti u plesnoj predstavi NUKLEON&IMRC&Aleksandra Janeva Imfeld na BOK festu u petak 28. travnja u 20:00 sati u Domu kulture. Sudionici su se na početku upoznali kroz plesnu igru, dobili mali uvid u plesnu umjetnost i suvremeni ples, kroz plesnu improvizaciju i koreografski zadatak dobro se zabavili.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Rezultati natječaja za osnovnoškolce SLOGAN NAPIŠI I SLIKU NARIŠI


Narodna Knjižnica Petar PreradovićZavršen je natječaj za osnovnoškolce SLOGAN NAPIŠI I SLIKU NARIŠI o knjigama i/ili čitanju. Dodjela nagrada i pohvalnica bit će na susretu Najčitatelja BBŽ-e 20.travnja 2017. u 12 sati na Studijskom odjelu Narodne knjižnice "Petar Preradović".

NAGRAĐENI niži školski uzrast (1. – 4. r.):

* Leon Žulić, 3.b IV. OŠ Bjelovar,mentorica - učiteljica Dragica Budić
* Gordana Zadravec 3.b IV. OŠ Bjelovar, mentorica – učiteljica Dragica Budić
* Ena Černi, 2.c III. OŠ Bjelovar, mentorica – učiteljica Suzana Turković

POHVALJENI niži školski uzrast (1. – 4. r.):
* Leon Mudri, 3.b IV. OŠ Bjelovar, mentorica - učiteljica Dragica Budić
* Sara Ileković, 2.a II. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Vlatka Ileković
* Nika Drljača, 2.c III. OŠ Bjelovar, mentorica – učiteljica Suzana Turković
* Asja Bećirspahić, 3. r OŠ Trnovitički Popovac, mentor – učitelj Mustafa Bećirspahić
* Ema Krnjol , 4.c III. OŠ Bjelovar, mentorica – učiteljica Bojana Matenda
* Lucija Matišić, 4.c III. OŠ Bjelovar, mentorica – učiteljica Bojana Matenda
* Lorena Grgić, 4.c III. OŠ Bjelovar, mentorica – učiteljica Bojana Matenda
* Damjan Počuča, 4.c III. OŠ Bjelovar, mentorica – učiteljica Bojana Matenda

NAGRAĐENI viši školski uzrast (5. – 8. r.):
* Lucija Jeličić, 7.b II. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Vlatka Ileković
* Mia Abramović, 7.b II OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Vlatka Ileković
* Nika Mrzlečki, 5.b II. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Vlatka Ileković

POHVALJENI viši školski uzrast (5. – 8. r.):
* Lorena Murgić, 7.b II. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Vlatka Ileković
* Lorena Jambrušić, 6.r OŠ Ivanska, mentorica – knjižničarka Tanja Nađ
* Saša Krištofec, 7. r V. OŠ Bjelovar, mentori knjižničarka Tihana Doskočil i nastavnik Davor Ljubičić
* Dora Jozić, 7.a II. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Vlatka Ileković
* Jelena Krivačić, 7.a II. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Vlatka Ileković
* Maša Cvjetičanin, 7.b II. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Vlatka Ileković
* Tara Laktaš x2, 6.a IV. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Željka Kalabek
* Jana Brestovčki, 8.b IV. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Željka Kalabek
* Nika Božić, 5.d I. OŠ Bjelovar, mentorica – nastavnica Jasna Kalem
* Antonia Barbir, 8.r. OŠ Ivanska, mentorica – knjižničarka Tanja Nađ

Čestitamo!!!


Održana Spikaonica na temu “Raznolikost je bogatstvo društva”


24. ožujka 2017. na Dječjem odjelu održana je Spikaonica na temu "Raznolikost je bogatstvo društva" kako bi obilježili Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije.
Na radionici se govorilo o Romima kao pripadnicima nacionalne manjine, razbijanju predrasuda i krivih stavova o njima u našem društvu te promoviranju kulturnog stvaralaštva i pozitivnih primjera na različitim poljima života Roma.
Gosti su nam bili Slađana Đurđević, tajnica Centara savjetovanja, edukacije i kulture Roma Bjelovar te voditeljica i prezeterica Romske kuće, Barbara Vukalović, policijska službenica za prevenciju PU Bjelovarsko -bilogorske i Karlo Oremović, učenik 2. razreda Opće gimnazije, voditelj dječjeg foruma "Bijeli Vitezovi".
Sudjelovali su i učenici I., II., III., i V. osnovne škole i vijećnici Dječjeg gradskog vijeća.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Tematski bilten slikovnica, priča, igrokaza i pjesmica za vrtiće i škole



Narodna Knjižnica Petar Preradović


„SLOGAN napiši i SLIKU nariši“ - Dječji odjel raspisuje NATJEČAJ za osnovnoškolce


Narodna Knjižnica Petar PreradovićROK ZA PREDAJU RADOVA: 3. travnja 2017.
RADOVE ŠALJITE/DONESITE na adresu:
Narodna knjižnica "Petar Preradović"
Dječji odjel Šet. dr. I. Lebovića 9
43000 Bjelovar
ili na e-mail:

Tražimo najkreativniji slogan o knjigama i/ili čitanju!

PROPOZICIJE:
- Slogan treba sadržavati najviše 10 riječi
- Slogan treba likovno dizajnirati!
- Dozvoljene su sve likovne tehnike i računalni programi za likovno oblikovanje i obradu slike
- Dimenzije papira 21x30 cm (A4)

NAGRAĐUJEMO 6 NAJBOLJIH RADOVA (3 niži + 3 viši školski uzrast)

Nagrada: PERSONALIZIRANA SLAGARICA

Nagrade će bit uručene prilikom Susreta najčitatelja BBŽ-e 20. travnja 2017.


Gradonačelnik Antun Korušec nakon preuređenja posjetio Dječji odjel Knjižnice


utorak, 21.veljače 20017.

Nakon završetka radova na obnovi podova, u utorak 21. veljače 2017. gradonačelnik Antun Korušec, njegove zamjenice Lidija Novosel i Jasna Višnjević, te pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Milan Mateković obišli su Dječji odjel Knjižnice.
Investiciju zamjene dotrajalnih podova u potpunosti je financirao Grad Bjelovar s oko 94 tisuće kuna. Istaknuto je kako su u posljednjih nekoliko godina izdvojena znatna sredstva u obnovu prostora u kojima je smještena Knjižnica, od pročelja Dječjeg odjela i matične zgrade do zadnjeg ulaganja. Ravnatelj Marinko Iličić rekao je da je obnova bila neophodna i da pozdravlja svako ulaganje, samim tim što Dječji odjel učlanjuje preko 700 predškolaca i oko 1000 školaraca. Novi pod u Dječjem odjelu, uz ljepši izgled prostora jamči bolje uvjete rada s djecom naglasila je voditeljica odjela Vjeruška Štivić

Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

PREDAVANJE I EDUKACIJA: korištenje stručnih i znanstvenih online baza podataka, …


Narodna Knjižnica Petar PreradovićStudirate, pišete znanstveni članak, završni ili diplomski rad, a potrebna vam je pomoć pri pronalaženju provjerenih informacija dođite ČETVRTKOM 18:30 - 19:30 na
PREDAVANJE I EDUKACIJU: korištenje stručnih i znanstvenih online baza podataka, elektronskih kataloga te javnih online servisa
na našem Studijskom odjelu.
Voditelj: Slaven Pejić, mag. informacijskih znanosti

RASPORED ODRŽAVANJA PREDAVANJA

1. Četvrtak (02.03.) : EBSCO baza podataka (znanstveni radovi) + Google znalac (internetski pretraživač znanstvene literature, google scholar)

2. Četvrtak (16.03.) : Pitajte knjižničare (referentna online usluga u narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj) i online katalog Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar

3. Četvrtak (30.03.) : HRČAK( portal znanstvenih časopisa u RH ) + Hrvatska znanstvena bibliografija ( online baza znanstvenih radova i referenci )

4. Četvrtak (13.05.) : korištenje javnih online servisa i vrednovanje informacija ( Narodne novine, Državni zavod za statistiku, E-građanin, Vlada RH online….)




Dječji odjel od 13. veljače ponovno otvoren za korisnike


Obaviještavamo vas da Dječji odjel nakon završenih radova, od ponedjeljka (13.2.2017.) počinje raditi za korisnike u redovnom radnom vremenu od 8 do 19 sati.



Gošća nam je bila Gordana Lukačić



Narodna Knjižnica Petar PreradovićU četvrtak 5. siječnja u 11 i u 12,30 sati na Dječjem odjelu održan je književni susret i radionice, a gošća nam je bila književnica Gordana Lukačić koja je napisala nekoliko slikovnica za djecu. Malim čitateljima najpoznatija je po priči "Čajana na mjesecu" koju je ujedno i promovirala za polaznike igraonice, a potom je u veseloj atmosferi održana radionica i čajanka za djecu. U 12,30 sati održan je drugi susret i radionica "Uzbuna u bambusgaju" , koja je namijenjena starijem uzrastu djece pa su na njoj sudjelovala školska djeca koja polaze naše zimske radionice. Gordana Lukačić profesorica je talijanskog i francuskog jezika i književnosti. Piše za djecu i odrasle te prevodi. Objavljeno joj je mnoštvo priča u dječjim časopisima, neke su joj priče dramatizirane na radiju, a objavila je slikovnicu Čajana na mjesecu. Objavila je i više kratkih priča za odrasle. Na 2. natječaju PIŠI RIŠI Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade / Kluba prvih pisaca koji dodjeljuju nagrade za najbolju slikovnicu (tekst i ilustracije) u 2016. godini za naslov "Takav sam kakav sam" Gordana Lukačić dobila je nagradu u kategoriji najboljeg teksta. Tema ovogodišnjeg natječaja bila je tolerancija.

Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

“Blagdansko šoping ludilo” tema druge Spikaonice


U petak, 16. prosinca 2016. u 10 sati na Dječjem odjelu knjižnice održana je druga Spikaonica.

Tema je bila "Blagdansko šoping ludilo".
Gošće su nam bile :

Anita Žiberna - djelatnica DM trgovačkog lanca,
Alemka Golić - voditeljica poslovnice Zagrebačke banke u Bjelovaru i
Adrijana Hnojčik - psihologinja u Obiteljskom centru.

Kraj svake kalendarske godine obilježen je takozvanim „blagdanskim ludilom“ – stišće nas potrošačka groznica, sumanuta i nekontrolirana kupovina, mučna potraga za poklonima, koja kao nametnuta potreba postaje sve veće izvorište blagdanskog stresa. Što misle o tom "ludilu" i kako oni biraju poklone za svoje najbliže govorili su i u radionici sudjelovali učenici sedmih i osmih razreda I., II. i III. osnovne škole Bjelovar.

Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

IZLOŽBA - Tragovi anđela Snježane Živko


Od 9 do 31. prosinca 2016. na prvom katu Knjižnice u ciklusu Korisnici izlažu možete pogledati izložbu
Tragovi anđela naše sugrađanke Snježane Živko.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

DARUJTE ČLANSKU ISKAZNICU!!


Uvedite svoje prijatelje ili najbliže u svijet znanja,
mašte i zabave koji možda do sad nisu otkrili.
Darujte člansku iskaznicu Narodne knjižnice "Petar Preradović"


Narodna Knjižnica Petar Preradović

Božić u Bjelovaru - PROGRAM




Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

6 VELIČANSTVENIH Nova usluga/program Dječjeg odjela


Narodna Knjižnica Petar Preradović

6 VELIČANSTVENIH koraka do znanja i informacija – model za usvajanje vještina informacijske pismenosti namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta .

Današnje generacije učenika dolaze do informacija brzo i jednostavno. Najčešće uz pomoć novih tehnologija na Internetu koji im je dostupan 24/7. Pitanje je prepoznaju li korisne i/ili potrebne informacije u moru informacija na koje nailaze, kao i mogućnosti kako im nove tehnologije mogu pomoći u tome.
Praktičan način koji sjedinjuje tehnologije i smisleno učenje jest 6 VELIČANSTVENIH koraka do informacija i znanja. To je model za informacijsko opismenjavanje koji je razrađen prema modelu BIG6 i prilagođen hrvatskim učenicima. Uz pomoć njega djeca razvijaju informacijske i tehnološke vještine kako bi učinkovitije učili, poboljšali školski uspjeh i unaprijedili svoj život.

6 VELIČANSTVNIH koraka do informacija i znanja je šest-stupanjski model koji će učeniku pomoći u rješavanju problemskih situacija, školskih zadataka i donošenju odluka uz pomoć pronađenih informacija, glavnim čimbenicima informacijske pismenosti. Namijenjen je učenicima osnovne škole i srednjoškolcima, a može biti od koristi i studentima i svima onima koji se teže snalaze u traženju informacija.

6 VELIČANSTVENIH KORAKA se sastoji od šest stupnjeva s predloženim strategijama traženja informacija i znanja počevši od prvog koraka utvrđivanja istraživačkog cilja ili informacijske potrebe, pa redom preko pronalaženja pouzdanih informacijskih izvora i prikupljanja korisnih informacija do pretvaranja tih informacija u novo znanje koje će dovesti do boljeg školskog uspjeha i kvalitetnijeg života uopće.

Učenicima prvih, drugih i trećih razreda osnovne škole namijenjen je tro-stupanjski model 3 VELIČANSTVENA koraka do informacija i znanja koji je ustvari pojednostavljen šest-stupanjski model i prilagođen mlađoj djeci.

3 VELIČANSTVENA KORAKA se sastoje od tri stupnja s predloženim strategijama traženja informacija i znanja pojednostavljeno tako da mlađim učenicima bude razumljivo. U okviru ovoga modela informacijsko opismenjivanje se provodi vježbanjem i primjenom predviđenih koraka, čime se razvija sustavno informacijsko ponašanje.


Održana prva SPIKAONICA!!!


Spikaonica je program Dječjeg odjela namijenjen učenicima sedmih i osmih razreda. Sastoji se od radionica ili predavanja koje ćemo održavati jednom mjesečno tijekom šk. god. 2016./17., a tematski će biti vezane uz sadržaje koji su zanimljivi mladima.

22. studenoga je održana prva Spikaonica na temu Tolerancija u školi - prihvaćanje različitosti. Sudjelovali su učenici sedmih i osmih razreda I. i III. OŠ, te učenici V. OŠ. Gošće su nam bile: Jasmina Vuković, Željka Šunjić, Tatjana Grđan i Mirjana Skukan. Kroz nekoliko zanimljivih igara djeca su razgovarala i raspravljala o toleranciji i prihvaćanju različitosti u školi.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Održane Radionice govorništva


7. i 11. studenog 2016. održane su Radionice govorništva koje je vodila profesorica Jelena Ivezić. Radionice su organizirane kao dio programa koje Narodna knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar provodi u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2016. Na prvoj radionici se govorilo o suvremenom govorništvu i vrstama govore te pripremi govora, a sudionici su za iduću radionicu imali i malu zadaću – pripremiti kratki govor na određenu temu. Na drugoj radionici se razgovaralo o vrednovanju govora, javnom nastupu i tremi. Tako je voditeljica sa sudionicima radionice prošla kroz vježbe opuštanja glasa i oslobađanja od treme, a nakon toga sudionici su preuzeli glavnu riječ i održali kratak govor. Program je završio u ugodnoj atmosferi.


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Družili smo se sa književnicom Snježanom Babić Višnjić


U srijedu 9.11.2016. u Područnoj knjižnici Nova Rača u 10 sati i na Dječjem odjelu u 12 sati održan je književni susret sa Snježanom Babić Višnjić i predstavljena knjiga Krugovi na vodi.

U romanima Snježane Babić-Višnjić nema nepremostive razlike između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Prijateljstvo i ljubav ne znaju ni za kakve granice, pa čak ni one vremenske i prostorne. Rijeka će kao vremenski portal povezati neobičnu djevojčicu Janu čija je majka proglašena vješticom davne 1753. godine i jednog sasvim običnog dječaka koji se dosađuje pred kompjutorom. Ova priča opčinila je sve članove žirija „Nagrade Grigor Vitez“ za 2015. godinu svojom toplinom i prirodnošću odnosa koji se razvija od prvobitnog međusobnog nepovjerenja i straha, pa sve do velikog prijateljstva, ali i rastanka. Nagrađena je prvom nagradom za književni tekst za djecu. Nadamo se da je isto tako opčinila i učenike I., III. i IV. Osnovne škole Bjelovar koji su prisustvovali susretu i da će ju sigurno pročitati.

Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

MJESEC HRVATSKE KNJIGE 2016. - fotogalerija


15.10. - Otvorenje Mjeseca Hrvatske knjige Bjelovarski motoristi čitaju sto na sat
19.10. - Predstavljanje knjige Moja neprijateljica Ana autorice Jasminke Tihi-Stepanić
19.10. - Obilježavanje dvadeset godina rada Područne knjižnice Nova Rača
21.10. - Čitateljski maraton ....čitaj, samo mi čitaj... - kratke priče čitaju bjelovarski književnici
18. i 24.10. - Šale, trice, zvrndalice – lutkarski igrokazi Jadranke Čunčić Bandov na stajalištima bibliobusa u područnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije
26.10. - K2 trijumf i tragedija - gost Stipe Božić, alpinist


Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović 21.10.2016. ... čitaj, samo mi čitaj... čitateljski maraton - kratke priče čitaju bjelovarski književnici Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar PreradovićNarodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Lutkarski igrokazi Šale, trice i zvrndalice Jadranke Čunčić Bandov na stajalištima bibliobusa


Narodna Knjižnica Petar PreradovićKnjižnica je u Mjesecu hrvatske knjige učenicima na šest stajališta bibliobusa u područnim školama Bjelovarsko-bilogorske županije poklonila predstavu Šale, trice i zvrndalice Jadranke Čunčić Bandov. U predstavi su mogla uživati i sudjelovati djeca iz Zrinskog Topolovaca - PŠ Kraljevac, Velikog Korenova - PŠ Galovac i PŠ Obrovnica, Međurače - PŠ Dautan, Skucana - PŠ Jabučeta, PŠ Donji Mosti, PŠ Gornje Sredice, PŠ Jakopovac, Narte i Prgomelja. Posebnost ovih igrokaza/predstava je u tome što književnica sama piše priču, izrađuje lutke i glumi. Lutke su izrađene od tikvica, prirodnih materijala i uporabnih predmeta (košare, kuhače, podmetači, stara odjeća...)



Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

Novo na Dječjem odjelu - Wii U igraonica


Voliš igrati videoigre?
Dođi u knjižnicu i okušaj se u igranju Super Maria i ostalih zabavnih igara.
Narodna Knjižnica Petar Preradović

utorak od 15 do 17 sati
četvrtak od 15 do18 sati
subota od 9 do 12 sati


Izložba BLAGO PRVIH BJELOVARSKIH TISKARA


rujan/listopad 2016.Narodna Knjižnica Petar Preradović

Poštovani,
pozivamo Vas na veliku izložbu BLAGO PRVIH BJELOVARSKIH TISKARA.
Izložba je edukativnog karaktera i postavljena je u Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“
na Trgu Eugena Kvaternika 11.
Izložba obiluje brojnim i zanimljivim podacima o prvim bjelovarskim tiskarima, nakladnicima i knjižarima te o knjigama, novinama i razglednicama objavljenim u Bjelovaru do 1940.

Autorice izložbe su Tina Gatalica i Zorka Renić.

Izložba se može razgledati svakim danom u radno vrijeme Knjižnice do kraja listopada.

Katalog izložbe

Za grupne posjete organiziramo stručno vodstvo i molimo vas da se najavite na e-mail: , ili na tel: (043) 241 490 kako bi dogovorili termin.


Posudba e-čitača knjiga - NOVA DIMENZIJA ČITANJA


Narodna Knjižnica Petar Preradović

Na Odjelu za odrasle korisnici mogu posuditi e-čitač Kobo Aura i tablet Huawei, a na Dječjem odjelu e-čitač Kindle.
Svi uređaji posuđuju se na rok od 20 dana bez mogućnosti produživanja zaduženja.
Na Dječjem odjelu se nalazi tablet marke Asus koji se može koristiti u prostoru knjižnice.

E-čitač je prijenosni uređaj namijenjen čitanju knjiga i drugih publikacija u digitalnom obliku. Uređaje karakterizira prilagođena tehnologija za čitanje koja pruža efekt tzv. elektroničkog papira te je tim ugodnije čitati na e-čitaču nego na standardnom zaslonu. Baterija traje do 8 tjedana tako da se uređaj posuđuje bez punjača.

Osim književnih klasika na engleskom jeziku, na e-čitačima su dostupna i djela na hrvatskom jeziku i to u obliku e-lektira što srednjoškolcima i osnovnoškolcima može biti od velikog značaja kad ponestane primjeraka u tiskanom obliku.
Knjige se nalaze na uređajima, a razvrstane su prema autorima, naslovu te prema razredima u kojima se pojedine lektire čitaju.
Na tabletu, zahvaljujući Tookbook knjižari, korisnici će moći čitati najnovije hitove u elektroničkom obliku.
Više o Tookbook knjižari možete saznati na: https://library.tookbook.com/.

Narodna Knjižnica Petar Preradović

Prikupljamo knjige tiskane (objavljene) u Bjelovaru do 1945.godine.


Narodna Knjižnica Petar Preradović

Poštovani korisnici,

darujte ili prodajte knjigu i sudjelujte u izgradnji
Bjelovariane-zavičajne zbirke
Narodne knjižnice „Petar Preradović“.


Prikupljamo SAMO knjige tiskane (objavljene) u Bjelovaru do 1945.godine.

Ukoliko imate takvu knjigu, javite se u Službu nabave i obrade (prizemlje Knjižnice) radnim danom od 8.00 do 14.30 sati.


Preporuke za čitanje na Radio Tereziji


utorkom u 9,45 sati
Radio Terezija 99,2 i 93,9 MHz.

Narodna Knjižnica Petar Preradović
Svakog utorka u 9,45 na valovima Radio Terezije poslušajte preporuku za čitanje sa svih odjela Knjižnice.


SOS knjižničar - nova usluga za korisnike Knjižnice


NOVA USLUGA U KNJIŽNICI OD 20. SIJEČNJA 2014.
Edukacija će se provodit tijekom radnog tjedna na Odjelu za odrasle od 13 do 14 sati.

Prijavite se za osnovnu poduku u pretraživanju informacija i osnovnu informatičku poduku.
Usluga je besplatna za sve članove Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar.

Ne znate se služiti računalom? Želite upoznati svijet interneta?

Osnovna informatička poduka:

1. Ponedjeljak : Osnove korištenja računala (upoznavanje s Windows korisničkim sučeljem, osnove interneta i korištenje e-maila, upoznavanje s postavkama skenera i printera)

2. Srijeda : Microsoft Word (osnove rada)

Istražujete neku temu? Pišete seminar, referat ili nešto drugo? Treba Vam pomoć?

Osnovna informacijska poduka obuhvaća:

3. Četvrtak :
Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu
Online katalog knjižnice (korištenje i pretraživanje)

4. Petak : EBSCO baza podataka (korištenje i pretraživanje)

Za edukaciju se možete prijaviti na Odjelu za odrasle ili Studijskom odjelu.
Prema vlastitim interesima možete odabrati tečaj koji vas zanima!
Radionice vode: Slaven Pejić i Lucija Miškić


KNJIGOM DO ZDRAVLJA


Čitateljski blog za odrasle
Narodna Knjižnica Petar Preradović








Blog je namijenjen svima koji volite čitati. Na blogu možete podijeliti svoje iskustvo čitanja s drugima te pronaći knjige za sebe. Pridružite nam se na čitateljskom blogu za odrasle Knjigom do zdravlja!

Što vas očekuje u našoj blog ordinaciji? Prije svega, puno knjiških ljekarija, provjereno učinkovitih i potpuno besplatnih. I to zamislite – bez gužvi i čekanja u redu, spremljenih po našoj domaćoj recepturi! Tako ćemo vam iz tjedna u tjedan preporučivati po žličicu zdravlja s naših polica, nadamo se, na obostrano zadovoljstvo. Najgore što vam se može dogoditi tijekom druženja s nama je mali čitalački overdose, što zapravo i nije tako strašno. Narod kaže da od viška glava ne boli, a mi se nadamo da ćete svoje dojmove podijeliti s nama.


Za sve moguće nuspojave i indikacije koje se mogu pojaviti kao posljedica čitanja ovog bloga, obratite se svom knjižničaru ili knjižničarki!

Blog pokreće: Narodna knjižnica «Petar Preradović» Bjelovar

Posjetite nas na web stranici: Knjigom do zdravlja - čitateljski blog za odrasle



 objavi | ispiši | pošalji