Iz sadržaja rubrike
Digitalna knjižnica
E-katalog
U knjižnici do diplome
Zavičajna zbirka Bjelovariana
Pitajte knjižničare
Građa za povijest školstva
BOŽIČEVIĆ, M.: Od Garića do...
PRIGODNI govori
TRNSKI, I.: Svakolika mu djela
PERVENCI, Petar Preradović
Petar Preradović
E-lista

Prijavite se na našu e-listu i primajte obavijesti o našem radu


OBRAZAC ZA TEMATSKO PRETRAŽIVANJE


Poštovani korisnici,
molimo vas da upite za složena pretraživanja (referat, seminarski rad, maturalni rad, diplomski rad, završni rad, magistarski rad, disertaciju i ostalo) zatražite putem e-maila
putem dolje priloženog obrazca.
Hvala!
« Prethodni članak: OBAVIJEST KORISNICIMA - prilagođavamo rad prema preporukama o sprječavanju širenja korona virusa

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: BILTEN PRINOVLJENIH KNJIGA ODJELA ZA ODRASLE (od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.)