Iz sadržaja rubrike
Digitalna knjižnica
E-katalog
U knjižnici do diplome
Zavičajna zbirka Bjelovariana
Pitajte knjižničare
Građa za povijest školstva
BOŽIČEVIĆ, M.: Od Garića do...
PRIGODNI govori
TRNSKI, I.: Svakolika mu djela
PERVENCI, Petar Preradović
Petar Preradović
E-lista

Prijavite se na našu e-listu i primajte obavijesti o našem radu


Knjige iz ZAŠTIĆENOG FONDA dostupne su korisnicima


U zbirci Zaštićeni fond uvrštena su izdanja tiskana do 1945. godine.

Ukupno je u Zaštićeni fond uvedeno i stručno obrađeno 1229 knjiga i 412 svezaka časopisa.

Najviše je građe tiskane na hrvatskom i njemačkom jeziku, na latinici i ćirilici, a većina je objavljena je krajem 19. i početkom 20. st. Najstarija knjiga datira iz 1786. godine.

Sadržajno, radi se o bogatoj i danas već rijetkoj tiskanoj građi iz koje se može dijelom iščitati i povijest današnje narodne knjižnice čiji počeci sežu u 30-te godine 19. st.

Tijekom povijesti naziv knjižnice se mijenjao, što je vidljivo u knjigama iz razdoblja kada je naziv bio CASINO VEREIN BELOVAR, zatim ČITAONICA br. I na ŠETALIŠTU u BELOVARU, pa HRVATSKA ČITAONICA BJELOVAR, NARODNA ČITAONICA BJELOVAR.

Žigovi u knjigama dokumentiraju i postojanje drugih knjižnica u Bjelovaru (Srpske čitaonice, Hrvatske pučke knjižnice „Preradović“, zatim Jugoslovenske čitaonice i knjižnice Petra Preradovića, Hrvatske radničke i namješteničke čitaonice, knjižnice Realne gimnazije...), ali i prve vlasnike knjiga, poznate Bjelovarčane koji su vlasništvo potvrđivali osobnim žigom ili potpisom (Vasilije Doić, Nikola Galkowski, Rudolf Tribuson, Rudolf Bićanić, itd.).

Posebna vrijednost zbirke su prva izdanja djela hrvatskih književnika (Vjenceslav Novak, Ante Kovačić, Eugen Kumičić…) i znanstvenika (Oton Kučera, Vjekoslav Klaić, Mijo Kišpatić, Ivan Hoić…).
U zbirci se nalaze i brojna izdanja Matice hrvatske reprezentativna po svom uvezu i likovnoj opremi, potom Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1867 – 1945), uvezana godišta časopisa Vijenac, Savremenik, Napredak, Hrvatsko kolo, Prosvjeta…

Građa Zaštićenog fonda ne posuđuje se izvan knjižnice i na zahtjev korisnika može se koristiti u prostoru Studijskog odjela.

Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

« Prethodni članak: Postanite e-Građani u Knjižnici - nova usluga

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: KREA(R)TIVA - program predstavljanja mladih umjetnika