Filozofi i ljubav

Narodna Knjižnica Petar Preradović
LANCELIN, Aude
Filozofi i ljubav : ljubav od Sokrata do Simone de Beauvoir
Zagreb : TIM press, 2016.
Katalog

Iako se ˝čini da ljubav odolijeva svakoj racionalizaciji˝, ona je i ˝infrafilozofska tema˝, te je filozofski diskurs o ljubavi zanimljivo područje. Knjiga donosi idejnu ostavštinu na temu ljubavi trinaestoro filozofa od antike do danas, uz brojne biografske, povijesne i filozofske reference Platona, Lukrecija, Montaignea, J. J. Rousseaua, Kanta, Schopenhauera, Kierkegaarda, Nietzschea, Heideggera, Hanne Arendt, J. P. Sartrea i Simone de Beauvoir.


« Prethodni članak: Problem boli

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: Sva lica osjećaja
Bilteni novih knjiga na našim odjelima