Služba nabave i obrade


Trg Eugena Kvaternika 11 (prizemlje)
Tel.: 242-623

Djelatnici: Neda Adamović, Sanja JozićSlužba nabave i obrade koordinira nabavnu politiku prateći fondove i surađujući s Komisijom za nabavu, nabavlja i obrađuje sve vrste građe namijenjene svim odjelima i zbirkama Knjižnice te obavlja redovne godišnje otpise i inventuru. Obrada građe podrazumijeva klasifikaciju, katalogizaciju, inventarizaciju, predmetnu, analitičku i tehničku obradu.

Narodna knjižnica „Petar Preradović" je županijska matična knjižnica, i kao takva, prema Standardima za narodne knjižnice i vlastitom Programu rada, nabavlja:

› 35% beletristike
› 45% znanstvene, popularno-znanstvene i priručne literature
› 20% dječje literature


Vrste građe koje knjižnica nabavlja:
› knjige (lijepa književnost, znanstvena i popularno-znanstvena literatura, priručnici)
› rukopisi
› slikovnice
› periodička građa
› elektronička građa i multimedija
› audiovizualna građa
› maturalni, diplomski, magistarski i doktorski radovi
› posebni otisci
› atlasi, zemljopisne karte, planovi i vodiči, katalozi
› grafike, razglednice, fotografije
› igračke i društvene igre


Kriteriji za izbor građe:
› interesi korisnika
› ugled autora i izdavača
› stupanj novosti informacija
› jasnoća stila, način prezentacije
› estetska vrijednost
› opremljenost djela bibliografskim podacima, kazalima, statističkim i drugim pokazateljima, predgovorima i pogovorima, grafičkim i slikovnim prilozima
› kvaliteta papira, tiska i uveza
› podudarnost s postojećom zbirkom /zbirkama
› cijena

Narodna Knjižnica Petar Preradović Narodna Knjižnica Petar Preradović

« Prethodni članak: Bibliobusna služba

 objavi | ispiši | pošalji
» Sljedeći članak: Matična služba